<div align="center"> <h1>strona o KICI</h1> <h3>Moje programy: KICIA</h3> <p>kicia,HTML,freeware</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kicia.serwisy.net/index.html" rel="nofollow">www.kicia.serwisy.net/index.html</a></p> </div>